Mielipidekirjoitus: Elinikäinen oppiminen sosiaalisessa mediassa

On hyvä pysyä sosiaalisen median kehityksen perässä, jos haluaa pärjätä tässä yhä enenevässä määrin medioituvassa yhteiskunnassa. Elinikäisestä opiskelijasta tulee usein mieleen keski-ikäinen tai ikääntyneempi ihminen, sillä oppivelvollisuus velvoittaa lapset ja nuoret oppimaan, mutta vanhemmat ihmiset tekevät sen usein vapaaehtoisesti. Kuitenkin tässä mielipidekirjoituksessa tarkoitan elinikäisellä oppimisella kaikenikäisten ihmisten oppimista (lapsista vanhuksiin). Puhuessani opiskelijoista en tarkoita välttämättä tietynikäisiä tai tietyssä instituutiossa opiskelevia, vaikka käyttämässäni lähteessä Korhonen puhuu usein nimenomaan aikuisopiskelijoista yliopistossa. Sosiaaliseen mediaan sisällytän kaikki internetin välityksellä toisten ihmisten kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen mahdollistavat ohjelmat ja nettisivut.
 
Yhteisöllisen pedagogiikan avulla aikuisopiskelijan ammatillinen osaaminen tai elämänkokemus voi rakentaa pohjaa aiemman osaamisen rikastuttamiseen ja syventämiseen. Nuoremmilla opiskelijoilla taas lähtökohta voi perustua oman elämän, sisältöjen, ajattelun ja uusien oppimiskokemusten tietoiselle tarkastelulle. (Korhonen 2004, 176.) Aikuisopiskelijoille on apua opiskelussa työkokemuksesta, jota heillä iästä riippuen saattaa olla paljonkin.
Yhteisöllisyys ja rakentava sosiaalisuus syntyvät ihmisen persoonallisesta kehittyneisyydestä. Yhteisöllisessä verkko-opiskelussa tarvitaan ohjaajia ja tutoreita, jotka ohjaavat opiskelijoita aitoon dialogiin ja argumentoituun keskusteluun sekä auttavat opiskelijan persoonallista kasvuprosessia. (Korhonen 2004, 176-177.) Korhoseen yhtyen aikuiset tarvitsevat ohjausta verkossa oppimiseen, mutta paljon enemmän myös lapset ja nuoret tarvitsevat luotettavia aikuisia, jotka opastavat heitä verkossa toimimiseen sekä myös osallistuvat heidän keskusteluihinsa tarpeen vaatiessa. Sosiaalisessa mediassa toimiminen vaatii sosiaalisten taitojen lisäksi teknisiä taitoja, joiden opettamisessa tulisi huomioida elinikäinen oppiminen ja näin järjestää monipuolisia tarvittavien taitojen kartuttamista tukevia kursseja kaikilla koulutusasteilla (peruskoulusta kansalaisopistoihin).
 
Yhteisöllisen ja jaetun tietämyksen rakentamisessa on syytä miettiä, miten ryhmätyöskentelyssä ja verkossa tapahtuvassa keskustelussa päästään todelliseen dialogiin ja yhteisymmärrykseen. Opiskelijoiden mukaan tässä ei aina onnistuta. Oleellista olisi pelisääntöjen luominen dialogia tukemaan sekä yhteisöllisyyttä auttavan ilmapiirin synnyttäminen, joka on haasteellista verkkotyöskentelyssä. Tämä edellyttää keskusteluryhmien seuraamista ja tukemista, sekä viestinnän ja vuorovaikutuksen pysymisestä pitää huolehtia. Onnistunut dialogi sisältäen erilaisten näkemysten vertailua, auttaa aikuisopiskelijan tavoitteellista ja reflektoivaa asiantuntijuuden kehittymistä. (Korhonen 2004, 175-176.) Sosiaalinen media sisältää erilaisia oppimisympäristöjä, joissa opiskelijat voivat keskustella keskenään mielipiteistään, käsityksistään tai muista opiskeluun liittyvistä asioista. Näitä voidaan käyttää myös eri-ikäisillä oppijoilla, kuten esimerkiksi Tampereen yliopistossa on käytössä Moodle -oppimisympäristö. Nämä ovat hyvä tapa oppia sekä ne helpottavat keskusteluiden toteuttamista, kun opiskelijoiden ei tarvitse olla samaan aikaan samassa fyysisessä tilassa vaan he voivat olla fyysisesti etäälläkin toisistaan. Toisten mielipiteitä lukiessa tai kuunnellessa voi omat ajatukset muuttua tai syventyä ja näin tapahtua oppimista. Ohjaajan tai opettajan olisi kuitenkin hyvä seurata keskustelua ja puuttua siihen tarvittaessa, jotta se olisi oppimisen kannalta tarpeeksi syvällistä niin kuin Korhonenkin totesi.
Elinikäinen oppiminen sosiaalisessa mediassa on positiivinen asia. Median kehittyessä koko ajan luo se myö uusia ja oppimista helpottavia mahdollisuuksia oppia. Erityisesti sosiaalisen median huomioiminen eri instituutioiden opetuksen järjestämisessä auttaa opiskelijoita omaksumaan tarvittavia sosiaalisia sekä muita oppimista mahdollistavia taitoja samalla opettaen myös vaadittavia opittavia asioita.
Lähde: Korhonen, V. 2004. Aikuisopiskelijana verkossa – orientaatiot oppimiseen ja asiantuntijuuden rakentaminen verkko-opiskelussa. Teoksessa V. Korhonen (toim.) Verkko-opetus ja yliopistopedagogiikka. Tampere: Tampere University Press, 155—180.

Katselukerrat: 411

Kommentti

Sinun tulee olla Sosiaalinen media oppimisen tukena:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

Liity verkostoon Sosiaalinen media oppimisen tukena

Foorumi

Podcast opetuksessa 12 vastausta 

Jäsenen Reijo Kupiainen aloittama: Keskustelut. Viimeisin vastaus jäseneltä Ilse Skog Maa 8.

Nettisivujen ja netti myynnin rakentaminen.

Jäsenen Kari Marjeta aloittama: Keskustelut Tam 16, 2017.

Vacancy for a Social Media Marketing Manager at F-Secure in Helsinki

Jäsenen Audrey Daugerheart aloittama: Keskustelut Huh 8, 2016.

F-Secure is hiring! B2B E-Commerce Manager in Helsinki, apply now!

Jäsenen Audrey Daugerheart aloittama: Keskustelut Maa 24, 2016.

Aikakauslehti opinnoissa

Jäsenen Reijo Nättiaho aloittama: Keskustelut Maa 21, 2016.

Tapahtumat

Ryhmät

Blogiartikkelit

Syksyn SeOppi-lehden mediatiedot julkaistu

Suomen eOppimiskeskus ry:n jäsenlehti…

Jatka

Lähettänyt: Niina Kesämaa, 17. kesäkuu 2016 kello 10:17

Sometu-verkottuneita kiinnostavia tapahtumia loppuvuonna 2015

Voit lisätä oman tapahtumasi Tapahtumat-osioon tai kommentoimalla tätä viestiä. Lähetimme tapahtumista verkostoviestin 23.6.15 ja uusimme viestin elokuussa koulujen alkaessa. Siihen mennessä tulleet täydennykset pääsevät siis laajaan jakeluun.…

Jatka

Lähettänyt: Anne Rongas, 24. kesäkuu 2015 kello 12:57

Taustalla vuosina 2009-2014 AVO-hanke

© 2018   Created by Ville Venäläinen.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot