Suomalainen perusopetuksen omintakeinen arviointi poikkeaa kansainvälisestä valtavirrasta

   

Suomalainen perusopetuksen omintakeinen arviointi poikkeaa kansainvälisestä valtavirrasta 

Suomalaiselle perusopetukselle on kehkeytynyt 1990-luvulta alkaen aivan omalaatuisensa arviointimalli, joka poikkeaa kansainvälisestä esimerkiksi koulutarkastuksia ja arviointitulosten julkisuutta painottavasta valtavirrasta. Suomeen luotiin silloin muista maista poiketen otospohjainen oppimistulosten arviointimalli ilman julkista keskustelua. Mallin syntyminen osoitti, että keskushallinnon virkamieskunta uskoi tasa-arvoon sekä peruskoulun ja opettajakunnan vahvaan autonomiseen asemaan, mutta samalla epäili lisääntyvän koulutuksellisen kilpailun hyödyllisyyttä.

 

Tämä käy ilmi juuri julkistetusta Arvioida ja hallita -teoksesta, joka kuvaa koulutuksen arvioinnin vaiheita suomalaisessa oppivelvollisuuskoulutuksessa 1866-luvun kansakouluasetuksen ”perään katsomisesta” 2000-luvun ”informaatio-ohjaukseen”. Kirjan kirjoittajien mukaan koulujen arviointiin kohdistuu jälleen muutospaineita. Kouluvalinnan lisääntyminen, kuntien vaihtelevat käytännöt esimerkiksi painotetun opetuksen tarjoamisessa ja jo kahdessa viimeisimmässä Pisa-tutkimuksessa havaittu oppimistulosten taantuminen suhteessa kilpailijamaihin ovat esimerkkejä perusopetuksen järjestämisen olosuhteiden muuttumisesta.

 

 

Kansakoulujen tarkastuksista Kansalliseen koulutuksen arviointikeskukseen

 

Koulutuksen arvioinnin juuret Suomessa ovat kansakoulujen tarkastustoiminnassa, paikallisen tason valvonnassa sekä kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä. Kansa- ja peruskoulujen tarkastuksia voidaan pitää – 2000-luvun termeillä ilmaistuna – koulutuksen ulkoisen arvioinnin esimuotona. Kansanopetuksen paikallisen tason valvonnasta vastasivat aluksi seurakuntapapit ja myöhemmin esimerkiksi kansakoulun johtokunnat. Valvontavelvoite muotoutui 2000-luvulle tultaessa koulutuksen järjestäjien eli kuntien lakisääteiseksi velvollisuudeksi itsearvioida tarjoamiansa koulutuspalveluita. Kansainvälisiin koulukokeisiin osallistuminen 1950-luvun lopulta alkaen on puolestaan ollut lähtökohtana sekä kansallisen oppimistulosten arviointitutkimukselle että osallistumiselle kansainvälisten koulutusindikaattoreiden kehittämiseen.

 

Ennen 1990-lukua perusopetuksen seurannasta ja tiedonhankinnasta vastasi Kouluhallitus apunaan Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteen tutkimuslaitos ja lääninhallitusten kouluosastot. Normien purkaminen ja hallinnon hajauttaminen vähensivät 1980-luvun loppupuolelta alkaen keskusviraston toimivaltaa ja lisäsivät koulutuksen arvioijien määrää. Arviointitoimijoista muodostunut löyhä verkosto ei saavuttanut sille asetettuja tavoitteita vaan ajautui 1990-luvulla toiminnan koordinointia ja toimivaltasuhteita koskeviin erimielisyyksiin. Koko 2000-luvun alkupuoli on koostunut erilaisista yrityksistä koordinoida, tiivistää ja jäsentää koulutuksen arviointijärjestelmän institutionaalista rakennetta sekä selkiyttää toimivaltasuhteita. Koulutuksen arviointineuvoston perustaminen vuonna 2003 ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen vuonna 2014 ovat olleet yrityksiä vastata näihin haasteisiin.

Janne Varjo, Hannu Simola & Risto Rinne: Arvioida ja hallita. Perään katsomisesta informaatio-ohjaukseen suomalaisessa koulupolitiikassa. Teos on julkaistu Suomen kasvatustieteellisen seuran Kasvatusalan tutkimuksia -sarjassa numerolla 70, 322 sivua, hinta 32 euroa + toimituskulut. Jyväskylä 2016. ISBN 978-952-5401-72-1, ISSN 1458-1094.

Katselukerrat: 95

Vastaa tähän

Foorumi

Podcast opetuksessa 12 vastausta 

Jäsenen Reijo Kupiainen aloittama: Keskustelut. Viimeisin vastaus jäseneltä Ilse Skog Maa 8.

Nettisivujen ja netti myynnin rakentaminen.

Jäsenen Kari Marjeta aloittama: Keskustelut Tam 16, 2017.

Vacancy for a Social Media Marketing Manager at F-Secure in Helsinki

Jäsenen Audrey Daugerheart aloittama: Keskustelut Huh 8, 2016.

F-Secure is hiring! B2B E-Commerce Manager in Helsinki, apply now!

Jäsenen Audrey Daugerheart aloittama: Keskustelut Maa 24, 2016.

Aikakauslehti opinnoissa

Jäsenen Reijo Nättiaho aloittama: Keskustelut Maa 21, 2016.

Tapahtumat

Ryhmät

Blogiartikkelit

Syksyn SeOppi-lehden mediatiedot julkaistu

Suomen eOppimiskeskus ry:n jäsenlehti…

Jatka

Lähettänyt: Niina Kesämaa, 17. kesäkuu 2016 kello 10:17

Sometu-verkottuneita kiinnostavia tapahtumia loppuvuonna 2015

Voit lisätä oman tapahtumasi Tapahtumat-osioon tai kommentoimalla tätä viestiä. Lähetimme tapahtumista verkostoviestin 23.6.15 ja uusimme viestin elokuussa koulujen alkaessa. Siihen mennessä tulleet täydennykset pääsevät siis laajaan jakeluun.…

Jatka

Lähettänyt: Anne Rongas, 24. kesäkuu 2015 kello 12:57

Taustalla vuosina 2009-2014 AVO-hanke

© 2018   Created by Ville Venäläinen.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot