Kun perustin tämän ning-ympäristön alkuperäistä miniseminaaria varten. Loin keskustelun jossa kysyin mitä sosiaalinen media on sinulle?. Tämä keskusteluketju osoitti jo verkoston voiman hyvin nopeasti. Samalla se paljasti jotain verkostojen luonteesta. Sosiaalinen media oli eri asioita eri ihmisille ja niin se taitaa olla vieläkin. Sama koskee varmasti myös koko Sometua.

Minua on pyydetty esittelemään Sometua Mind Trek -konferenssissa tämän viikon torstaina ja perjantaina. Ajatus verkoston esittelystä on omalla tavallaan hieman hassu. Verkostossa on aina kyse koko ajan vähintään niin monesta tarinasta kuin on verkostolla jäseniä. Kukaan ei voi oikein puhua yksin verkoston suulla. Pyydänkin saada kuulla teiltä omia ajatuksianne siitä mitä Sometu merkitsee teille nyt ja mitä näette tämän verkoston olevan tulevaisuudessa. Tällä tapaa esityksessä voisi ainakin kertoa hieman laveamman näkemyksen siitä mitä tämä kullekin merkitse. Käytän näitä ajatuksia pohjana esitykselle, jonka tulen luonnollisesti jakamaan Sometun wikissä.

Katselukerrat: 91

Vastaa tähän

Vastaukset tähän keskusteluun

Hyvä idea. Yksi tapa esittää sometu olisi esittää monen eri sometulaisen vastaukset tähän kysymykseesi.
Sillä tavalla, kirjoitin jo pitkän viestin, mutta muokkauksen aikaraja ylittyi ja tekstit katosivat.

No, sama lyhyemmin uudestaan:
- Sometu on samasta aiheesta kiinnostuneiden ihmisten joukko. Sosiaalinen media oppimisen tukena yhdistää sometulaisia enemmän tai vähemmän. Olemme ikään kuin "samalla asialla". Tämä korostui varsinkin alussa, mutta ei ole hävinnyt mihinkään, vaikka "massaa" on jo kertynyt.
- Pieni osa sometulaisista kuuluu sosiaaliseen verkostoon, jonka kanssa olen vuorovaikutuksessa eri sosiaalisen median kanavissa. Heidän kanssa keskustellaan, pyydetään toisilta apua, jaetaan ajatuksia, kokemuksia, ideoita, linkkejä jne.
- Suurimman osan kanssa sometulaisista en ole suoraan missään yhteydessä, mutta he ovat täällä ja voivat aloittaa milloin vain jotain uutta ja kiinnostavaa. Se on piilevää sosiaalista potentiaalia. Sometun kautta pysyn kärryillä, mitä "alalla" tapahtuu ja kuka tekee mitäkin.
- Verkossa syntyneistä kontakteista voi olla hyötyä myös "reaalimaailman" yhteistyökuvioissa. Kun ollaan netistä tuttuja, on tutustuminen F2F:kin mutkattomampaa.
- Sometu tarjoaa myös yleisön omille tekemisilleni. Sometun kautta saa helposti palautetta/kommentteja ja näkökulmia eri aiheisiin.
- Suurin osa toiminnastani on seuraamista, mutta pyrin olemaan itsekin aktiivinen, jotta saisin muilta vastakaikua - ja siten lisää hyötyä itselleni. Mitä useampi jakaa omastaan, sitä enemmän kaikki hyötyvät.

Nyt jään odottamaan muiden vastauksia. ;-)
Viime perjantaina pohdiskelin "Ei tyo ole vain työtä, jotenkin tämäkin keskusteketju vaan korvasi ..." -otsikolla työn mielekkyyden ja motivaation lähteitä. Liekö asia jäänyt pyörimään jonnekin alitajuntaan, kun Villen Sometu -blogiteksti "Luovan tietotyön ihanne keskellämme ja Sometu" ja toisaalta tänään päivällä leipätyössä käydyt liiankin perinteiset palaverit saivat uudestaan miettimään työn ja tekemisen erilaisia tapoja. Liian usein tuntuu, että kukin touhottaa niitä omia juttujaan malttamatta oikeasti pysähtyä kuuntelemaan saatikka ajattelemaan sen "naapurin" tekemisiä ja sitä voisiko yhdessä tuloksia ja kokemuksia jalostaen edetä parempiin lopputuloksiin.

Dialogin käsite liitetään hyvään keskusteluun, mutta voisiko sen periaatteita yrittää soveltaa työn tekemiseen. Kommunikoitaisiin tekemistemme ja töidemme kautta reagoiden enemmän siihen mitä ympärillämme tapahtuu ja hyödyntäen aidosti toinen toistemme osaamista ja jo tehtyjä juttuja vastakohtana sille niin yleiselle ristiin ja päällekkäin aina uudestaan samat virheet tai "ainutlaatuiset" tulokset toistavalle tekemiselle. Ehkä tällainen työn yhteydessä toinen toisiltamme oppiminen voisi omalta osaltaa hämärtää perinteistä koulussa vs. työn ohessa tapahduvan oppimisen raja-aitaa.

Itselle Sometu on ollut ehkä juuri tällainen paikka. On päässyt tekemään yhdessä, vaihtamaan saatuja kokemuksia ja konkreettisten kokeilujen kautta tullut opeteltua sosiaalisen median lainalaisuuksia ja toimintatapoja. Eikä tämä selvästikään tähän lopu. Tänäänkin osui silmään mm. wikiopistossa aloitetut "Harppaus avoimeen oppimiseen" -opintopiiri ja "Vapaiden ja avointen oppiresurssien tuottaminen" -kurssi, joissa hiukan eri muodossa on sama tuttu henki. Lähdetään yhdessä tekemään - kokeillen, keskustellen ja kuunnellen - ja sitä kautta samalla asioita oppien.

Lyhyellä tähtäimellä uudenlainen tekemisen dialogin kulttuuri vie varmasti enemmän aikaa kuin yksin touhotus, mutta hiukan pidemmässä juoksussa uskon että käytetty aikaa tulee monessa muodossa moninkertaisesti takaisin.
- Sometu on laaja ryhmä innovatiivisia, kokeilevia, innostuneita, oppivia ja vuorovaikutuksessa olevia aktiivisia ja vähemmän aktiivisia jäseniä saman foorumin äärellä
- Liityin Sometuun maaliskuussa ja tämä ilmiö on imaissut mukaansa. Voinkin sanoa, että harrastan sometu-toimintaa
- Olen täällä, koska ystäväni innosti minut tänne liittymään ja verkostoidun mielelläni samanhenkisten ihmisten kanssa
- Kuukauden jäsenyyden jälkeen olin mukana huhtikuussa Hämeenlinnassa ITK'09 tapahtumassa ja sain kokea livänä Sometun parhaat puolet, kun tapasin suuren joukon sometulaisia
- Olen ottanut sometulaisia mukaan omaan sosiaaliseen verkostooni myös Twitterin, Facebookin ja LinkedInin välityksellä sekä muutamia olen tavannut ihan kasvotusten
- Tulen olemaan MindTrek -konferenssissa puhumassa sosiaalinen media yrityksissä, joten Sometu on avannut myös ovia konferenssimaailmassa. Olen aiemmin ollut järjestämässä kansainvälisiä konferensseja, joten tuntuu hienolta päästä myös puhujaksi.
- Sometu-verkoston kanssa kannattaa muistaa, että haaveilla on tapana toteutua, joten kannattaa harkita, mistä haaveilee : )
Minulle Sometu on SoMetu=sosiaalinen media, Sometu on myös soMetu=me, jotka kurkitaan asioita innostuneina, kiinnostuneina ja avoimin mielin, Sometu on myös SomeTu.ning= some tuning, uusien asioiden testailua ja tiedon jakamista, kokeiluja ja kokemusta. Sometu on verkosto, jossa on mainiota haistella tulevia tuulia, innostua ja oppia edelleen.

Sometu on paikka, jossa jaetaan asiantuntemusta ja muotoillaan uudelleen asiantuntijuutta. Jokaisella on vapaus osallistua, oppia ja tietää. Tieto rakentuu useista lähteistä, joissa avautuvat näkökulmat edustavat eri elämänaloja, erilaisia kokemuksia, ikäpolvia ja IHMISIÄ. Sometu on tarinoita onnistumisista ja löydöistä, mutta myös palautumia koetelluista harhapoluista.

Sometu on tilaisuus tutustua ihmisiin, jotka jakavat yhteiset intressit - tai avaavat vastakkaisen näkökulman - haastavat ajattelemaan. Sometu on sinä ja minä, minä ja muut, sinä ja toiset - me. Ihmiset, jotka tekevät yhdessä. Mahdollisen, mahdottoman ja enemmän. Välillä ryhmittyen eri tavoin, välillä villinä laumana laukaten. Mutta yhdessä - halusta kohdata ja halusta oppia yhdessä.

Sometu on täynnä tarinoita ja kokemuksia, mutta tarina myös itsessään. Sitä seuraan kiinnostuneena, miten toimimme, minne menemme - missä ovat rajamme?
"Sometu-verkoston kanssa kannattaa muistaa, että haaveilla on tapana toteutua, joten kannattaa harkita, mistä haaveilee : )"

Ja täysin samaa mieltä Pauliinan kanssa tästä! :)
tai jos jonkin asian taustalla on todellinen tarve, niin se menestyy. Kai tällekin on ollut selkeä tilaus olemassa.
4 vastannut ja enää 1768 vastaamatta. ;)
Tämä on hyvä alku. Kiitos! Odotellaan lisävastauksia :-)
Tähän mennessä minulle on Sometussa tullut joukko mielenkiintoisia tuttavuuksia ja heidän mukanaan uusia ajatuksia.

Sometu voisi olla tulevaisuudessa määrätietoisemmin uusia innovaatioita rakentava yhteisö. Eli keskustelujen lisäksi olisi tavoitteellisempia osaamisryhmiä, jotka pyrkisivät kehittämään ja pilotoimaan yhdessä uusia konsepteja.

Näen käsittämättömän mahdollisuuden Suomessa toimialapohjaisten tai roolipohjaisten huippusuoritusportaalien kehittämisessä, joiden lopputuloksena esimerkiksi suomalaiset johtajat, myyntihenkilöt tai asiakaspalveluhenkilöt olisivat osaamiseltaan maailmaan huippuluokkaa.

Täytyisi luoda osaamisen kehittämisen ja jakamisen ympäristöjä, joiden kautta parhaat käytännöt periytyisivät ja jakautuisivat laajemmille ryhmille. Olen itse tämän nähnyt käytännössä Accenturessa jossa orgaaninen kasvu maailmanlaajuisesti 20.000 hengen yrityksestä 200.000 hengen organisaatioksi ei olisi koskaan ollut mahdollista ilman pitkälle vietyä oppimisen virtuaalista kehittymisympäristöä.
Markku, olen kanssasi samaa mieltä. Kyse on vain teoista joihin loikkaamme. Olen ihan varma että mikä sitten onkaan kärki, niin siihen tarttuu osa meistä. Oli kärki mikä tahansa niin osa meistä näkee sen merkitykselliseksi. Nyt pitää vain nostaa niitä kärkiä. Keskustelu on tärkeä yhteisen ymmärryksen luoja, mutta tulevaisuus luodaan loppujen lopuksi teoilla. Teot taas voivat lähteä liikkeellee pienistäkin eleistä. Sinua ajatellen minusta olisi kiva kuulla mikä palvelisi yrityssektoria tällä hetkellä parhaiten. Mikä olisi mielestäsi hyvä siemen yrityssektorin nousun ja innovoinnin kannalta?
Myös minua kiinnostaa tavoitteelisempien osaamisryhmien kehittäminen tai tässä vaiheessa oikeastaan sen oppiminen, minkälaisia tällaiset osaamisryhmät voisivat olla, miten ne saadaan toimimaan, tuottamaan, rakentelemaan ja jakamaan tietoa ja osaamista sekä kehittämään ja pilotoimaan uusia konsepteja ja miten sosiaalinen media voi olla tässä apuna.

Tämä on saanut minut kiinnostumaan community of practice -yhteisöistä, jotka näen yhtenä mahdollisena toimintamallina tällaisille osaamisryhmille. Sometuhan on tällainen CoP tai pikemmikin virtuaalinen CoP -yhteisö.

Aiheeseen perehtymisen apuvälineeksi olen perustanut tänne ryhmän Viruaalisen CoP:n toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen. Toivottavasti tästä teemasta tai näkökumasta kiinnostuneet tulevat siihen mukaan.

Onko sinulla tai muilla tiedossa muita näkökulmia tai lähetymistapoja tällaisten tavoitteellisempien osaamisryhmien kehittämiseen?

RSS

Foorumi

Podcast opetuksessa 12 vastausta 

Jäsenen Reijo Kupiainen aloittama: Keskustelut. Viimeisin vastaus jäseneltä Ilse Skog Maa 8.

Nettisivujen ja netti myynnin rakentaminen.

Jäsenen Kari Marjeta aloittama: Keskustelut Tam 16, 2017.

Vacancy for a Social Media Marketing Manager at F-Secure in Helsinki

Jäsenen Audrey Daugerheart aloittama: Keskustelut Huh 8, 2016.

F-Secure is hiring! B2B E-Commerce Manager in Helsinki, apply now!

Jäsenen Audrey Daugerheart aloittama: Keskustelut Maa 24, 2016.

Aikakauslehti opinnoissa

Jäsenen Reijo Nättiaho aloittama: Keskustelut Maa 21, 2016.

Tapahtumat

Ryhmät

Blogiartikkelit

Syksyn SeOppi-lehden mediatiedot julkaistu

Suomen eOppimiskeskus ry:n jäsenlehti…

Jatka

Lähettänyt: Niina Kesämaa, 17. kesäkuu 2016 kello 10:17

Sometu-verkottuneita kiinnostavia tapahtumia loppuvuonna 2015

Voit lisätä oman tapahtumasi Tapahtumat-osioon tai kommentoimalla tätä viestiä. Lähetimme tapahtumista verkostoviestin 23.6.15 ja uusimme viestin elokuussa koulujen alkaessa. Siihen mennessä tulleet täydennykset pääsevät siis laajaan jakeluun.…

Jatka

Lähettänyt: Anne Rongas, 24. kesäkuu 2015 kello 12:57

Taustalla vuosina 2009-2014 AVO-hanke

© 2018   Created by Ville Venäläinen.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot