Lasten luova ja monitahoinen moraalinen toiminta jää koulussa usein piiloon - Väitös Jyväskylän yliopisto

Lasten luova ja monitahoinen moraalinen toiminta jää koulussa usein piiloon

Pe 11. maaliskuuta 2016, klo 12.00, Seminaarinmäki, Vanha juhlasali, S212, Jyväskylä

KM Kreeta Niemen kasvatustieteen alan väitöskirjan ”Moral Beings and Becomings: Children's Moral Practices in Classroom Peer Interaction” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Roger Säljö (Göteborgin yliopisto, Ruotsi) ja kustoksena professori Anna-Maija Poikkeus (Jyväskylän yliopisto). Lektio on suomenkielinen, ja väitöstilaisuus muuten englanninkielinen.

Niemi tutki oppilaiden moraalisia käytänteitä sekä koulua sosiaalisen ja moraalisen kasvun ympäristönä. Tutkimus lähestyy moraalia vuorovaikutuksellisena ja tilannesidonnaisena ilmiönä ja tarjoaa näin uuden näkökulman tarkastella, miten lapset vuorovaikutuksellisesti neuvottelevat siitä, mitkä asiat ja teot ovat moraalisesti sopivia tai epäsopivia.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että lapset ovat aktiivisia, luovia ja dialogisia moraalisten ongelmien ratkaisijoita ja hyödyntävät toiminnassaan erilaisia tulkintakehyksiä, esimerkiksi muuttaen vakavan asian leikiksi. Lisäksi tutkimus osoitti, että opettajat eivät välttämättä pääse käsiksi lasten soveltamiin tulkintakehyksiin. Tutkimus toi myös esille lasten omaehtoiset ja luovat tavat orientoitua koulun sääntöihin: he voivat keskinäisessä toiminnassaan käyttää koulun ja opettajien sääntöjä niin yhteisen hyvän rakentamiseen kuin vaikkapa riitelyyn, kiusaamiseen tai yhteisöstä poissulkemiseen.

Vuorovaikutusnäkökulma lasten moraaliin

Niemen tutkimusaineistona oli 26 tuntia videonauhoituksia alakoulun 1.-4. luokilta. Teoreettisesti tutkimus nojaa etnometodologiaan, Goffmanin mikrososiologiaan ja sosiokulttuuriseen teoriaan. Analyysimenetelminä Niemi sovelsi keskustelunanalyysia, multimodaalista analyysia ja kategoria-analyysia. Huomion kohteena olivat erityisesti lasten keskinäiset neuvottelut, joissa opettaja ei pääsääntöisesti ollut paikalla. Tilanteiden yksityiskohtainen tarkastelu paljasti lasten omaehtoisia moraalisia toimintatapoja ja toi näkyvämmiksi lasten oman todellisuuden ja kulttuuriset käytänteet, jotka vallitsevat koulun virallisen kulttuurin rinnalla.

Aineistosta löytyi paljon tilanteita, joissa oppilaat vaativat toisiltaan vastuullisuutta ja pitivät toisiaan selontekovelvollisina.  Arvioidessaan toisten rikkomuksia lapset hyödynsivät koulun ja luokan sääntöjä. Niitä käytettiin sekä yhteisen hyvinvoinnin ja yhteenkuuluvuuden rakentamiseen että joidenkin lasten epäsuoraan kiusaamiseen. Esimerkiksi oppilas saatettiin sulkea ulos kaveriporukasta, kategorisoida huijariksi tai huonoksi ystäväksi ja häntä saatettiin nimittää sääntöjen rikkojaksi ja uhkailla opettajan rangaistuksella.

– Tällainen oppilas saattaa kokea itsensä neuvottomaksi, jos toiset ovat ottaneet myös opettajan ’moraalisen äänen’ omalle puolelleen. Lisäksi on tärkeää muistaa, että ’poikkeavuus’ tai ’huonon ystävän’ roolit ovat usein seurausta sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, eivätkä yksilön ominaisuuksia, Niemi pohtii.

Moraalisuus on monitahoista

Lasten moraalinen neuvottelu oli monitahoista, ja erilaisia tulkintakehyksiä hyödyntävää. Se mitä pidettiin oikeana tai vääränä vaihteli esimerkiksi loruleikin, tietokonepelin, kuvitteellisen joukkotappelun tai arkitodellisuuden konteksteissa. Yhteisen kehyksen tunnistaminen oli edellytys toiminnan intersubjektviiselle jatkumiselle. Lapsen navigoivat nopeasti kehyksestä toiseen, ja koulun ulkopuoliset aktiviteetit, kuten virtuaalitodellisuus, olivat puheen kautta läsnä vuorovaikutuksessa, vaikka oppilaat olivat fyysisesti orientoituneet oppitunnin viralliseen toimintaan.

Kohti dialogisempaa koulua ja lasten kuuntelua

Tutkimustulokset antavat uusia, vahvasti empiriaan perustuvia, näkökulmia käytännön koulutyöhön. Tulokset myös osoittavat, kuinka tarpeellista koulussa on kiinnittää huomiota kielenkäyttöön, mahdollisesti keskustella yhteistä hyvää rakentavasta kielenkäytöstä ja luoda kielen kautta myös uudenlaisia mahdollisuuksia tehdä asioita. Keskeisintä on myös antaa tilaa lasten omille äänille.

– Johtopäätökset kertovat, kuinka tärkeää olisi huomioida lasten oma aktiivisuus ja omat tavat rakentaa moraalisia käytänteitä sekä ottaa lapset entistä enemmän mukaan keskusteluun koulussa suotavasta toiminnasta. On myös tarpeen antaa lapsille tilaa itse kokeilla ja rakentaa sääntöjä keskenään. Tarvitaan myös herkkyyttä paneutua lasten omiin toimintatapoihin, vaikka ne olisikin esitetty aikuisille vieraasta näkökulmasta. Tällä tavoin koulusta luodaan entistä dialogisempi, ja samalla koulu vastaa yhä enemmän yhteiskunnan tarpeisiin autonomisten ja muiden kanssa toimeen tulevien ihmisten kasvattajana, kiteyttää Niemi.

Tutkimus on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, numerona 549. ISSN 0075-4625, ISBN 978-951-39-6567-9 (nid.), ISBN 978-951-39-6568-6 (PDF). Sitä saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi ja yliopistokauppa Sopista.

Katselukerrat: 92

Vastaa tähän

Foorumi

Podcast opetuksessa 12 vastausta 

Jäsenen Reijo Kupiainen aloittama: Keskustelut. Viimeisin vastaus jäseneltä Ilse Skog Maa 8.

Nettisivujen ja netti myynnin rakentaminen.

Jäsenen Kari Marjeta aloittama: Keskustelut Tam 16, 2017.

Vacancy for a Social Media Marketing Manager at F-Secure in Helsinki

Jäsenen Audrey Daugerheart aloittama: Keskustelut Huh 8, 2016.

F-Secure is hiring! B2B E-Commerce Manager in Helsinki, apply now!

Jäsenen Audrey Daugerheart aloittama: Keskustelut Maa 24, 2016.

Aikakauslehti opinnoissa

Jäsenen Reijo Nättiaho aloittama: Keskustelut Maa 21, 2016.

Tapahtumat

Ryhmät

Blogiartikkelit

Syksyn SeOppi-lehden mediatiedot julkaistu

Suomen eOppimiskeskus ry:n jäsenlehti…

Jatka

Lähettänyt: Niina Kesämaa, 17. kesäkuu 2016 kello 10:17

Sometu-verkottuneita kiinnostavia tapahtumia loppuvuonna 2015

Voit lisätä oman tapahtumasi Tapahtumat-osioon tai kommentoimalla tätä viestiä. Lähetimme tapahtumista verkostoviestin 23.6.15 ja uusimme viestin elokuussa koulujen alkaessa. Siihen mennessä tulleet täydennykset pääsevät siis laajaan jakeluun.…

Jatka

Lähettänyt: Anne Rongas, 24. kesäkuu 2015 kello 12:57

Taustalla vuosina 2009-2014 AVO-hanke

© 2018   Created by Ville Venäläinen.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot