OOMY - Oppiminen ja opettaminen muuttuvissa ympäristöissä

Tapahtuman tiedot

OOMY - Oppiminen ja opettaminen muuttuvissa ympäristöissä

Aika: 13. tammikuu 2011 18:00 - 12. joulukuu 2012 19:00
Sijainti: Otavan Opisto, Otava ja verkko
Katuosoite: Otavantie 2 B
Kaupunki/paikkakunta: OTAVA
Sivusto tai kartto: http://paja.internetix.fi/oom…
Puhelin: +358 44 794 5102
Tapahtuman tyyppi: koulutus
Järjestäjä: Ville Venäläinen
Uusimmat tapahtumat: Tou 23, 2012

Tuo Outlookiin tai iCal:iin (.ics)

Tapahtuman kuvaus

Otavan Opiston oppimislaboratoriossa käynnistyy tammikuussa 2011 kaksivuotinen opetusalalla työskenteleville ja oppimisesta kiinnostuneille suunnattu koulutus: Oppiminen ja opettaminen muuttuvissa ympäristöissä. Täydennyskoulutus on Opetushallituksen rahoittamaa, ja siinä ennakoidaan tulevia tarpeita, jotka nousevat esiin Oppimisen barometri 2030 -raportista.

Ensimmäisen vuoden pääteemoina ovat oppimiseen ja kohtaamiseen liittyvät haasteet muuttuvissa ympäristöissä sekä verkko vaikuttamisen välineenä. Toisena vuonna syvennytään koulun ja opettajuuden muuttumiseen sekä oppimiseen liittyvien rakenteiden ja ympäristöjen muutokseen.

Kuukausittaisista työpajoista voi poimia itseään kiinnostavat teemat ja työpajapäivät, ja oman osallistumisensa voi suunnitella niin, että valituista elementeistä muodostuu eheä opintokokonaisuus.

Teemat liittyvät
verkkopedagogiikkaan,
sosiaalisen median pedagogiikkaan,
vaihtoehtoisiin pedagogiikoihin,
tulevaisuuspedagogiikkaan sekä
teknisen osaamisen pedagogiikkaan.

Pajatematiikka ja ohjaus on suunniteltu joustavaksi siten, että oppilaitokset ja opetustiimit voivat itse räätälöidä koulutusohjelmansa omia kehitystehtäviään tukeviksi. Myös yksittäiset opettajat ja ohjaajat voivat rakentaa omaa osaamistaan täydentävän opintokokonaisuuden. Tervetulleita ovat myös kaikki yksittäisistä pajoista tai esityksistä kiinnostuneet lähi- tai verkko-osallistujat.

Kuukausittainen työpaja koostuu kahdesta osasta. Torstait ja perjantaiaamupäivät sisältävät teoriaosuuksia ja koostuvat pääosin pajateeman valtakunnallisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden puheenvuoroista sekä keskusteluista. Perjantai-iltapäivät ja lauantait on varattu osallistujien omien projektien työstämiselle, asiantuntijaohjaukselle sekä vertaiskohtaamisille. Niiden lisäksi jälkipajassa painottuvat teknologisten ja ohjelmallisten ratkaisujen esittely, kokeilu ja käyttöönotto-ohjaus.

Kaikki pajat toteutetaan Mikkelissä Otavan Opistolla, mutta niihin voi osallistua myös verkossa joko yksin tai ryhmänä. Jokaisessa pajassa on mukana simultaani- ja rinnakkaisoppilaitoksia, jotka sekä vastaanottavat että tuovat sisältöä pajaan. Simultaanipajojen avulla luodaan vertaisryhmäverkostoja, jossa oppilaitokset ja opetustiimit voivat toimia toistensa kannustajina. Toiminta jatkuu verkossa pajojen välillä (ks. “Verkko-osallistumisohjeet”).

Esimerkki koulutusohjelmasta: Opettajuuden muutos

Vuoden 2011 täydennyskoulutusohjelma.
Vuoden 2012 täydennyskoulutusohjelma.

Tule mukaan keskustelemaan, ideoimaan ja suunnittelemaan tulevia kohtaamisia. Koulutusohjelma- ja pajakohtaisia keskusteluja käydään Verkkopedagogiikka ningissä.

Kommenttitaulu

Kommentti

Vastaa OOMY - Oppiminen ja opettaminen muuttuvissa ympäristöissä:lle lisätäksesi kommenttisi.

Liity verkostoon Sosiaalinen media oppimisen tukena

Kommentoinut Tiina Airaksinen 23. toukokuu 2012 08:23

Enää yksi paja ennen kesälomia, 7.-9.6. teemoina PLE - henkilökohtainen oppimisympäristä sekä Grundtvig-pedagogia.

Ohjelma ja ilmoittautuminen http://paja.internetix.fi/2011/10/kesakuun-2012-pajaohjelma/

Tsekkaa samalla ensi syksyn paja-ajat ja teemat: http://paja.internetix.fi/2012/05/syksyn-2012-pajat/

Kommentoinut Tiina Airaksinen 24. tammikuu 2012 19:18

Helmikuun pajassa teemoina opetussuunitelmien tulevaisuus ja tarinan pedagogia.

Jätä kysymyksiä opetusneuvos Irmeli Halisen (OPH) ops-klinikalle vaikkapa verkkopeda.ningissä pajan keskusteluissa.

Pajan ohjelma ja ilmoittautumien.

Kommentoinut Tiina Airaksinen 14. joulukuu 2011 16:37

Tammikuun paja: Verkko-oppimisympäristöt ja autenttiset oppimisympäristöt (12.-14.1.2012)

Ohjelma ja ilmoittautuminen

http://verkkopeda.ning.com/group/1201paja

Kommentoinut Tiina Airaksinen 28. marraskuu 2011 11:44

Joulukuun paja: Valtapedagogian haaste sekä toisenlaiset pedagogiat (8.-10.12.2011)

Puheenvuoroissa kuullaan mm. pulpetittomasta opetuksesta ja peruskoulusta Facebookissa, sivistyspedagogiikasta ja systeemioppimisesta, sosiaalisesta mediasta vapaan sivistyön koulutuksessa sekä datajournalismista vaihtoehtoisen oppimisen tarinana.

Ohjelma ja ilmoittautuminen.

Kommentoinut Tiina Airaksinen 1. marraskuu 2011 17:52
John Moravec puhuu teemasta Invisible learning Otavan Opiston ensi viikon pajassa. Voit osallistua joko Otavassa tai verkossa (http://bit.ly/oopaja).


Pajan pääteemana on Verkko-, verkosto- ja yhteisöidentiteetti (10.-12.11.2011). Moravecin ohella kuulla mm. Antti Poikolaa (Nettiajan yhteisöidentiteetti) ja Miikka Salavuota (Opettajan muuttuva identiteetti).

Katso koko ohjelma ja ilmoittautudu lähi- tai etäosallistujaksi.
* Ohjelma
* Ilmoittautuminen

* Lukuvuoden 2011-2012 seuraavat pajat

 

Kommentoinut Tiina Airaksinen 1. syyskuu 2011 16:19

Syyskuun paja: KANSALAISVAIKUTTAMISEN JA OPPIMISEN UUDET KANAVAT (8.-10.9.2011)

Kansalaisvaikuttamisessa on kyse osallistujien omista tavoitteista ja toiveista rakentuvasta kokonaisuudesta, jossa kehitetään, tutkitaan ja haetaan keinoja sekä kehitetään taitoja vaikuttaa omaan elinympäristöön.  Vaikuttamisen tapoja haetaan mm. avoimien foorumien suunnittelulla ja yhteistyöllä kaupungin virkamiesten kanssa. Lisäajatuksia ja toimivia ratkaisuja haetaan lisäksi yhteisellä kehittämisellä sekä eri alan asiantuntijoiden ja pioneerien avulla. Kansalaisvaikuttamisen ohella pajassa teemaksi nousee myös arkipäivän oppimista.

Verkossa voidaan palata demokratian juurille ja samalla mennä yhteisessä suunnittelussa ja päätöksenteossa pidemmälle kuin oli mahdollista ennen sähköisiä välineitä ja yhteistä verkkoa. Onnistuessaan uudet toimintamallit auttavat meitä tekemään viisaampia ja pitävämpiä päätöksiä, joissa eri näkökulmat on puitu ennen päätöstä, osana suunnittelua eikä vasta useiden valituskierrosten siivittäminä. Sosiaalisessa mediassa yksilönvapaus on vapautta osallistua ja kokea omistajuutta yhteisiin asioihin. Yhteisöllinen tiedonmuodostus arvottaa tietoa toisin kuin ennen ja asiantuntijuuden määritelmät muuttuvat.

 

Ohjelma ja ilmoittautuminen.

Kommentoinut Tiina Airaksinen 16. elokuu 2011 10:23

Elokuun pajan (18.-20.8.2011) teemana on Oppimisen tulevaisuus.

ks. ohjelma, osallistu Otavassa ja verkossa (https://otavanopisto.adobeconnect.com/paja)

Kommentoinut Tiina Airaksinen 23. toukokuu 2011 09:18
Kesäkuun pajan teemana on ilmiöpohjainen oppiminen. Katso tarkempi pajan ohjelma Otavan Opiston pajasivuilla. Taru Kekkonen perusti pajaa varten sometu.ningiin oman ryhmän. Tervetuloa!
Kommentoinut Tiina Airaksinen 28. huhtikuu 2011 11:37

Toukokuun pajan (12.-14.5.2011) teemana Vuorovaikutus verkossa ja verkostoissa: avoimuus ja dialogi

Oppiminen ja maailmassa oleminen on pohjimmiltaan vuorovaikutusta.   Pajassa tutkitaan oppimiseen soveltuvista vuorovaikutusmeneltelmistä etenkin dialogista menetelmää ja tutustutaan sen hyveisiin ja taitoihin. Lisäksi luodaan katsaus verkkodialogin hyviin käytänteisiin ja jaetaan kokemuksia verkkokohtaamisista sekä siitä miten erilaisia kohtaamisia voidaan tukea verkossa. Lisänäkökulmia keskusteluun tuovat avoimen datan ammattilaiset. Pajassa pohditaan sitä, miten avoin julkinen data voi auttaa kehittämään ihmisten kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä.

 

keskustelut ja materiaalit verkkopeda.ningissä

pajaohjelma ja ilmoittautuminen

Kommentoinut Tiina Airaksinen 25. maaliskuu 2011 11:13

Huhtikuun pajassa (14.-16.4.2011) aiheena ohjaus. 

Ohjaus voidaan ymmärtää monessa eri ammatissa käytettävänä työtapana. Se on yhä suurempi osa koko opetushenkilöstön ammattitaitoa. Ohjaus on vuorovaikutusta ja kykyä kohdata erilaisia oppijoita sekä tukea heitä heidän tavoitteissaan. Ohjauksen pajassa ohjausta tarkastellaan eri näkökulmista ja pohditaan mm. sitä, miten kohdata oppija kokonaisvaltaisesti. Useiden case-esittelyjen kautta hahmottuu kuva monenlaisista mahdollisuuksista toteuttaa ohjausta erilaisissa (verkko-)ohjausympäristöissä.

 

verkkopeda.ningin ryhmä

pajaohjelma ja ilmoittautuminen

Osallistuu (3)

Saatan osallistua (3)

Ei osallistu (2)

Foorumi

Podcast opetuksessa 12 vastausta 

Jäsenen Reijo Kupiainen aloittama: Keskustelut. Viimeisin vastaus jäseneltä Ilse Skog Maa 8.

Nettisivujen ja netti myynnin rakentaminen.

Jäsenen Kari Marjeta aloittama: Keskustelut Tam 16, 2017.

Vacancy for a Social Media Marketing Manager at F-Secure in Helsinki

Jäsenen Audrey Daugerheart aloittama: Keskustelut Huh 8, 2016.

F-Secure is hiring! B2B E-Commerce Manager in Helsinki, apply now!

Jäsenen Audrey Daugerheart aloittama: Keskustelut Maa 24, 2016.

Aikakauslehti opinnoissa

Jäsenen Reijo Nättiaho aloittama: Keskustelut Maa 21, 2016.

Tapahtumat

Ryhmät

Blogiartikkelit

Syksyn SeOppi-lehden mediatiedot julkaistu

Suomen eOppimiskeskus ry:n jäsenlehti…

Jatka

Lähettänyt: Niina Kesämaa, 17. kesäkuu 2016 kello 10:17

Sometu-verkottuneita kiinnostavia tapahtumia loppuvuonna 2015

Voit lisätä oman tapahtumasi Tapahtumat-osioon tai kommentoimalla tätä viestiä. Lähetimme tapahtumista verkostoviestin 23.6.15 ja uusimme viestin elokuussa koulujen alkaessa. Siihen mennessä tulleet täydennykset pääsevät siis laajaan jakeluun.…

Jatka

Lähettänyt: Anne Rongas, 24. kesäkuu 2015 kello 12:57

Taustalla vuosina 2009-2014 AVO-hanke

© 2018   Created by Ville Venäläinen.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot